Hej!

Mitt namn är Jon Lindholm och jag arbetar med kreativ kommunikation och digital marknadsföring.

Om mig

Kommunikation är något som hela tiden utvecklas, nya tekniker gör att detta går snabbare än någonsin och samtidigt skapar möjligheter som inte tidigare funnits. Detta är en utgångspunkt jag har.

Jag har en bred utbildning med Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne, men jag har även studerat pedagogik, statsvetenskap såväl som e-deltagande och webbinformatik. Detta hjälper mig att kunna skapa en helhetsbild över olika projekt och jag kan se vilka olika delar som behövs för att skapa en perfekt lösning. Jag har flera års erfarenhet av strategisk och operativ kommunikation och marknadsföring där jag arbetat i olika typer av organisationer. Att skapa enkla budskap av komplexa problem är någon jag gärna tar mig an.

För att PR, marknadsföring och kommunikation ska lyckas behövs en tydlig idé redan från början och en förståelse för dem du ska kommunicera med. Idag kan ditt budskap inte enbart vara ensidigt utan man måste använda sig av flera områden för att skapa det optimala budskapet. Det kan vara allt ifrån webb till film till text. För att lyckas med det krävs kreativitet.

Jag tror på kreativ kommunikation.

Portfolio

  • Kommunikation och marknadsföring består inte enbart av ett element, som till exempel text eller bild. Att få fram ett budskap kräver en genomtänkt idé i allt från första fas till sista genomförandet. Ofta måsta man föra samman flera olika element för att lyfta budskapet till den nivån du tänker dig. Detta kräver kreativitet och kunskapen att ha en helhetssyn på dina mål. Även om jag framför allt arbetar med strategisk kommunikation, PR och marknadsföring så har jag kunskapen att arbeta med grafisk design. Några av dessa arbeten ser du här till höger.

  • Vansbro.se

   När Vansbro kommun behövde en ny webbplats fick jag uppdraget att göra informationsstruktur och design. Utifrån detta gjordes målgruppsanalyser och skisser, som sedan ledde fram till dagens webbplats. Fokuset låg på att göra en lättanvänd webbplats som samtidigt sammahöll kommunens olika orter och skapa mervärde både för invånare och besökare.

   www.vansbro.se

  • MyConfigura

   En portal för Configura där community, licenshantering och licenssköp ingår. Jag stod för koncept, interaktionsdesign och webbdesign. Portalen sammanfogas med Configura.com och kommer förut licenshanteringen bli en viktig kommunikationskanal för Configura.

   www.configura.com

  • Ingmarsspelen

   Ingmarsspelen är ett klassigt bygdespel som bygger på Selma Lagerlöfs bok Jerusalem. Föreningen behövde en ny webbplats som kunde skapa samma känsla som spelet och samtidigt förmedla känslan av den vackra plats som det utspelar sig på.

   www.ingmarsspelen.se