Page 1

Svårigheten att förenkla eller att erövra krisen komplexitet skapar

large_simplicity-solving-complexity-thI höstas hade jag nöjet att se en föreläsning av Irene Etzkorn om hennes idé att förenkling kan förändra företag och organisationer i grunden. Föreläsningen byggde på hennes bok ”Simple – Conquering the crisis of complexity”, som är klart läsvärd.

Grundtesen i hennes bok är att det mesta går att förenkla och på så vis göras bättre. Anledningen till varför fler företag och organisationer säger att de vill förenkla men inte gör det beror enligt Irene på flera olika saker. Bland annat finns det en tro hos flera företag att just deras kundgrupp vill ha många val eller mer ingående (läs avancerade) texter, viljan till förändring kanske inte riktigt finns och förändring kan också vara lite skrämmande.

“Simplicity is a concept with many nuances. At first glance, it’s a design aesthetic–minimalism, absence of color, clean lines, etc. A second pass suggests that clarity makes for simplicity–something with a clear intent that quickly conveys its purpose or use is simple. … Lastly, it’s not about what is there but what you take away–a feeling of confidence, of trust, of satisfaction.”

I boken finns flera ganska roliga exempel på hur företag försökt nå alla sina potentiella målgrupper i sin kommunikation men budskapet har då blivit så avancerat att det inte tilltalar någon. Det är bara att titta runt i sitt eget hem så ser man saker där det finns en välvilja men där buskapet blivit allt för avancerat för att ta till sig.

Irene har tre principer som man kan följa för att nå förenkling.

  1. Empati – att uppfatta andras behov och förväntningar
  2. Destillera – minimera och anpassa ditt erbjudande för att möte målgruppens behov
  3. Klargör – Gör erbjudandet du har lätt att förstå, använda och nyttja

Det hela är egentligen ganska enkelt att förstå, men ändå är det relativt få som gör det. Förstår man inte sin målgrupp och dess behov blir det ofta allt för komplicerat samtidigt som man måste våga att ta bort saker som inte behövs (lättare i teorin än praktiken).

Avslutningsvis, läs boken. Förenkla. Bli framgångsrik.

 

Dags för informatören att lära sig teknik

Utbildar man sig inom informatörsyrket får man sällan studera någon medieteknik, trots att detta troligtvis kommer vara en del av dina vardagliga sysslor i yrkeslivet. I en krönika skriver Jesper Falkheimer om just detta och att historiskt sett är det nästan bara de som har en teknisk utbildning som står för utvecklingen av nya tjänster och nya kommunikationsvägar, inte informatörer.

En informatör borde vara den som ser den egna organisationens kommunikationsbehov bäst och borde således vara den som också ser vad som saknas eller behövs inom just den. Här skulle en tekniskt utbildad informatör lättare kunna se utvecklingsmöjligheterna och tillsammans med IT-avdelningen utveckla nya tjänster, specifikt framtagna för att passa den egna organisationen. Tyvärr ser man ofta informatörer som istället skapar Facebook-grupper, Twitter-kanaler och liknande utan att det egentligen gynnar kommunikationen nämnvärt. Detta istället för att hitta det unika i den egna organisationen (ibland kan det ju såklart innebära Facebook-grupper och liknande).

Jag tycker således att alla som jobbar med information och kommunikation borde fundera på att även läsa några kurser inom något medietekniskt ämne.

Marabou glömde visst att man kan ha svenska bokstäver i URLen

Alla har vi sett reklamen rädda julen nu. Dock så har de på Marabou tänkt på alla IE6-användare och hänvisar till adressen www.raddajulen.nu, istället för räddajulen.nu. Detta trots att damen i reklamen säger att man ska besöka räddajulen.nu. Saken blir ju heller inte bättre av att Marabou inte har ansträngt sig och köpt det svenska domännamnet, dvs. det med ä i.

Därför gjorde jag det! Varför? Ja, varför inte.

41

Däremot så tycker jag att ni kan ta och gå in och rösta kvar er favorit. Lite roligt är det alltid med sådana här kampanjer.

UPPDATERAT: 15 minutes of fame, Dagens Media intervjuade mig angående min ”kapning”.  För övrigt så behöver ni inte använda kontaktformuläret på sidan för att rösta på er favorit, det ger liksom inget bra resultat 😉  Jag har även bestämt att trillingnöten ska bort och hela asken ska innehålla en sort: apelsintryffel!