Page 1

Ny bok: Landing Landing Page Optimization

Idag fick jag ytterligare en bok som behandlar ämnet optimering av webben: Landing Page Optimization – The Definitive Guide to Testing and Optimizing for Conversions. Något man ser ganska återkommande är bristen på analys av den egna webbsidan. Ofta nöjer man sig med att man har en sida och man kopierar information direkt från en broschyr eller liknande helt utan att fundera på vad man ska ha sidan till.

Denna bok belyser detta problem och visar på vikten av att själv göra analyser av sin webb och hela tiden fråga varför man ska göra si eller så. Detta är något som går återkommer på alla olika typer av webbplatser, alltifrån e-handelwebbplatser till offentliga webbplatser. Ett intressant område som dock får alldeles för lite utrymme när det byggs nya webbplatser. Boken rekommenderas för alla som vill få ut lite extra av sin webbplats och inte nöjer sig med hur den är idag.

En effektiv webbplats kräver en genomtänkt strategi

För att man ska få en effektiv webbplats krävs det idag många olika sorter roller som bidrar till detta. Min erfarenhet är att när man bygger en ny webbplats fokuserar man ofta på tekniken – det måste bli enklare att lägga upp saker på webben – och  i viss mån även på utseendet (även om detta allt för sällan verkar vara viktigt). Något som ofta får styrka på foten eller ses som sekundärt är information, innehållet på sidan.  ”…texter kan väl alla skriva.” är en inte helt ovanlig inställning till detta. Det är också därför allt för många webbplatser, allt från offentliga till stora webbshoppar, som är oerhört svåra att förstå och som inte lyckas framföra budskapet.

Fredrik Wackå skriver om vikten att ”skriva för effekt”. Jag kan inte hålla med honom mer. En webbplats behöver en webbredaktör med förståelse om sidan syfte. Det gäller inte att lägga ut information utan det gäller att lösa ett problem för besökaren.

För att detta ska lyckas så krävs det en strategi för webbplatsen. Har man inte en strategi med målfokus blir det snabbt spretigt och sidan kommer säkerligen att ge ett ogenomtänkt intryck. Frågan varför? ska alltid finnas med på allt man gör och allt man lägger till på sidan och detta ska vara utmynnat från den strategiska plan man har med webbplatsen.

Idag räcker det inte med att bara låta en webbyrå skapa en ny webbplats utan det krävs ett helhetstänk med en tydlig och långsiktig strategi där flera roller samarbetar mot samma mål.

Satsa mer på webbanalysen

I Internetworld skriver webbanalytikern Lars Johansson hur viktig webbanalysen är i lågkonjunktur, eller snarare att den är ännu viktigare då än i vanliga fall.

”Syftet med webbanalys är att mäta, analysera och optimera webbkommunikation och webbfunktioner för att minska den friktion som besökarna upplever.

En webbplats är till för dess besökare och det är därför – såklart – viktigt att underlätta för besökaren på webbplatsen. Detta låter ganska självklart, men när man väl kommer i kontakt med företag/personer som ska skapa en ny webbplats utgår de ofta från sina egna referenser: Vad vill vi säga, istället för vad vill besökaren veta.

Förutom att göra en grundlig analys över hur besken sett ut tidigare på din webbplats kan man prova olika sätt när man senare sätter upp strukturen.

Jag har själv börjat testa ett koncept som funkat ganska bra när jag jobbat med att strukturera ett innehåll på en webbplats.  Det är viktigt att grafiskt rita upp hur strukturen kommer att se ut på din webbplats, så man lätt kan se hur navigeringen ser ut. Detta är speciellt viktigt om man bygger en webbplats åt någon som inte i det dagliga arbetet jobbar med webbplatser. Efter att man gjort det har jag provat att sätta upp mål för varje delsida. T.ex. kan det vara så enkelt som en kontaktsida där målet är att besökaren ska hitta en e-postadress och andra kontaktuppgifter.

Detta är en ganska lång process om man gör det ordentligt, men resultatet blir ofta väldigt givande. Dessa sidmål jämför sen mot de personas man tidigare gjort (om man gjort dessa). Detta sätt hjälper dig att sätta dig in i besökarens situation. Man kommer snabbt fram till att många sidor är relativt överflödiga eller att de kan slås ihop med andra sidor. Genom att ta bort ”onödiga” sidor är det ofta så att man gör det lättare för besökaren att hitta det denne vill hitta. Att sätta dessa mål hjälper dig även att se vad huvudfokuset på sidan är.