Page 1

Att kommunicera ett budskap

Vi kan läsa många inlägg från Almedalen som handlar om hur man ska använda sig av sociala medier för att på så sätt få fram sina budskap. Det finns allt från sociala medier-akuten till PR-byråer som agiterar för att politiker måste använda sig av sociala medier för att kunna skapa en dialog med sina väljare och på så sätt bli mer framgångsrika i valet. Något man nog ska ta med en nypa salt.

SIFO presenterade igår en undersökning där de vad som är viktigast för osäkra väljare. Det är inte ett helt oväntat resultat; fortfarande är det nyheter i TV som är det medium som har störst inverkan på de osäkra väljarna. Först på nionde plats kommer sociala medier.

Man kan idag läsa en träffande kolumn av Jan Söderqvist i SvD där han på ett bra sätt beskriver hur desperata de politiska partierna är i att, vad de tror, efterlikna Obama i sitt sätt att agera på nätet. Den stora fördelen med sociala medier är det har skapat en möjlighet att på ett mycket enklare sätt samla olika människor runt en fråga. Missförståndet är ofta man tror att människor kommer att delta i diskussioner, bli övertygade om olika budskap och liknande via de sociala medierna. Det man istället ser är de som redan är aktiva i någon form är de som deltar i debatterna på nätet.

Tyvärr så verkar det vara få politiker – eller för den delen politiska partier – som verkligen tittar på fördelarna som just de kan ha av de sociala medierna utan istället har de fullt upp med att skapa Twitter-inlägg och Facebook-sidor för att pressa ut sina budskap. Inte heller verkar PR-byråerna/kommunikationsbyråerna våga säga detta – ingen vill ju vara den som inte är inne, de nya medierna klår allt och väga inte säga emot. För mig är det offattbart att de politiska partiernas kommunikationsansvariga inte lyckas skapa bättre strategier för hur man ska föra fram sina budskap.

Några punkter som är viktiga när man kommunicerar ett budskap:

  • Vad är målet med insatsen, vad är det vi vill uppnå
  • Vilka medel ska vi använda för att uppnå vårt mål
  • Innehåll, content is king.
  • Hur man presenterar innehållet. Färg och form är oerhört viktigt för att få fram budskapet
  • Uppföljning. Vad gjorde vi rätt förra gången och hur gör man det bättre till denna gång.

Denna lista är ganska basic men ändå ser man ofta att man hoppar över flera av punkterna utan att reflektera över det.

Riksdagspartiernas webbplatser är fortfarande för dåliga – inte helt oväntat

Interaktionsbyrån InUse har gjort en intressant genomgång av riksdagspartiernas webbplatser. Föga förvånande kommer de fram till att det finns stora brister i allt från användbarhet till användningen av sociala medier.

Ett dåligt fokus och ogenomtänkt upplägg är också något som deras rapport visar. Det är nog så tyvärr att partierna villrådigt gör allt för att härma Obamas kampanjarbete på nätet dock helt utan att titta på svenska politiska förhållanden eller anpassa sin webbnärvaro efter egna behov.

Det är ganska ofattbart att de svenska partierna säger att det är så viktigt med en bra webbnärvaro och sen gör så lite åt det. Har partierna inga webbredaktörer eller webbstrateger anställda eller vad är det frågan om?

Det finns en ganska bra forskning kring den svenska politiska kommunikationen och hur vi i Sverige följer de politiska partierna. Inte föga konstigt så visar mycket av denna att det är stora skillnader mellan tex. Sverige och USA. Ett ganska enkelt likhetstecken vore då förstå att man inte kan göra samma sak här som där, utan att man måste anpassa det efter sina egna behov.

Inte heller kommer man få någon större framgång om man bara lägger upp lite länkar till Youtube och Twitter på sin webbplats utan att göra något större försök till att integrera dem som en kommunikationskanal för det egna partiet.

Förhoppningsvis tar partierna denna rapport på allvar och gör något av detta. Det borde vara mindre snack och mer verkstad när det gäller att använda webben. Det går inte att bara lägga upp material utan att anpassa det till sitt medium och tro att alla kommer att kunna ta in det utan problem.

Se och lär av Obamas kampanjarbete via webben

Nu är det sista veckan inför den kommande amerikanska sjukvårdsreformens vara eller icke vara. Är man intresserad av kommunikation och kampanjarbete tycker jag att man bör se hur Barack Obama arbetar med kampanjen och använder flera olika kanaler för att kunna sprida budskapet och påverka beslutsfattarna. Det är ett tufft jobb då det finns en stor skara lobbyister som agiterar för motsatsen.

Vi här i Sverige ser inte allt som Obama-staben gör för att påverka men vi kan se hur de använder webben för att skapa verktyg för att alla som tror på reformen ska kunna hjälpa till i kampanjen. Det intressanta har är att Obama använder sig minst lika mycket av sin personliga webbplats, barackobama.com – och det riktigt stora communityt han byggt upp där – och inte bara av den officilella predsident-webben, whitehouse.gov. Lägg därtill aktivitet på bland annat Fackebook och Twitter.
Kampanjen går i stort ut på att ge människor på gräsrotsnivå möjlighet att påverka. Detta görs i olika steg. Dels via mail till alla som är med i communityt där man får ett mail varje dag. Allt är såklart väl genomtänkt och man har hela tiden lätta vägar för att dels få bakgrundsfakta till reformen och dels lätt kunna påverka beslutsfattare i ”ditt” område. I sann amerikansk anda förses man ofta med färdiga mallar där man enbart behöver fylla i sitt eget namn. Detta sker främst på Barackobama.com.
På WhiteHouse.gov förses man istället med massor av fakta och ”vad-innebär-det-här-för-mig”-information.

Hela tiden får man tydliga ingångar och man kan lätt följa informationsflödet, lägg därtill en välgenomtänkt analys av besökarna och deras beteende på webben. Helt enkelt en väl genomförd kampanj via webben så här lång, så får man sen så klart  se om detta räcker.

I Sverige ser vi istället tafatta försök med att rakt av härma Obama, något som snarare har slutat i massa pinsamma försök till skapa bra webbplatser. Att man i de svenska partierna inte inser att det politiska deltagandet skiljer sig ganska mycket åt mellan USA och Sverige gör ju inte saken bättre, men det är en annan historia.