Page 1

Anpassa dina rapporter i Google Analytics

Internetworld skrev i senaste tidningen om hur man lätt kan öka affärsnyttan med Goolge Analytics. Artikeln ger oss en inblick i hur viktigt det är att analysera sin statistik på webbplatsen och hur man med ganska enkla medel kan få ett bättre resultat (eller affärsnytta som de kallar det). Jag har tidigare skrivit om webbanalys och vikten av detta här i bloggen.

Även om det finns andra mer avancerade analysverktyg än Google Analytics så är detta ett väldigt bra verktyg för dig som inte behöver specialisera din statistik allt för mycket. Jag har vid flera tillfällen varit med om många som har statistikverktyg men att de mest använder det till att se unika besökare och inte fundera på de besökare som verkligen står för affärsnyttan använder webbplatsen.

Att anpassa rapporter i Google Analytics gör att man kan få fram det lilla extra från statistiken och man slipper ofta få igenom massa olika data som man egentligen inte är ute efter. Således är det bara för er som är webbansvariga att sätta sig ner och lära sig detta, om ni använder Google Analytics vill säga.

Att webbanalys börjar bli en allt viktigare del i själva webbarbetet känns ganska tydligt. Dock verkar många företag fortfarande ligga ett par steg efter i denna utveckling.