Page 1

Se och lär av Obamas kampanjarbete via webben

Nu är det sista veckan inför den kommande amerikanska sjukvårdsreformens vara eller icke vara. Är man intresserad av kommunikation och kampanjarbete tycker jag att man bör se hur Barack Obama arbetar med kampanjen och använder flera olika kanaler för att kunna sprida budskapet och påverka beslutsfattarna. Det är ett tufft jobb då det finns en stor skara lobbyister som agiterar för motsatsen.

Vi här i Sverige ser inte allt som Obama-staben gör för att påverka men vi kan se hur de använder webben för att skapa verktyg för att alla som tror på reformen ska kunna hjälpa till i kampanjen. Det intressanta har är att Obama använder sig minst lika mycket av sin personliga webbplats, barackobama.com – och det riktigt stora communityt han byggt upp där – och inte bara av den officilella predsident-webben, whitehouse.gov. Lägg därtill aktivitet på bland annat Fackebook och Twitter.
Kampanjen går i stort ut på att ge människor på gräsrotsnivå möjlighet att påverka. Detta görs i olika steg. Dels via mail till alla som är med i communityt där man får ett mail varje dag. Allt är såklart väl genomtänkt och man har hela tiden lätta vägar för att dels få bakgrundsfakta till reformen och dels lätt kunna påverka beslutsfattare i ”ditt” område. I sann amerikansk anda förses man ofta med färdiga mallar där man enbart behöver fylla i sitt eget namn. Detta sker främst på Barackobama.com.
På WhiteHouse.gov förses man istället med massor av fakta och ”vad-innebär-det-här-för-mig”-information.

Hela tiden får man tydliga ingångar och man kan lätt följa informationsflödet, lägg därtill en välgenomtänkt analys av besökarna och deras beteende på webben. Helt enkelt en väl genomförd kampanj via webben så här lång, så får man sen så klart  se om detta räcker.

I Sverige ser vi istället tafatta försök med att rakt av härma Obama, något som snarare har slutat i massa pinsamma försök till skapa bra webbplatser. Att man i de svenska partierna inte inser att det politiska deltagandet skiljer sig ganska mycket åt mellan USA och Sverige gör ju inte saken bättre, men det är en annan historia.