Page 1

Ny webbplats för Ingmarsspelen som ska inspirera

Ingmarsspelen är ett av tre dalaspel av Rune Lindström. Handlingen är baserad på Selma Lagerlöfs mycket läsvärda bok Jerusalem I Dalarne från 1901, som i sin tur bygger på en sann händelse där 37 Nåsbor lämnade landet för att söka lyckan i det heliga landet.

Den nya webben är tänkt att visa en bild av det drama som spelet är och besökaren ska kunna se spelets stämning redan här.

Stort på startsidan ser man även Selma Lagerlöfs introduktion till boken:

“Det var en lång, ganska bred dal, som var rutad av en massa gula och gulgröna sädesfält och dessutom av slagna klövervallar, av blommande potatisland och av små, blåblommiga linåkrar, som översållades av en ofantlig mängd vita fjärilar.”

Webbplatsen bygger på publiceringsverktyget Drupal som i det här fallet är implementerad av duktige Mikael Wiberg.

Sidan finner du på www.ingmasspelen.se