Page 1

Var är kopplingen till forskningen, bloggare?

Det finns många bloggar idag med många som har åsikter, vilket inte är någon direkt nyhet. En sak som dock har slagit mig är att det uppkommer allt fler bloggar som berör medielandskapet och då också det nya medielandskapet, eller sociala medier som man även kallar det. Många har den självklara lösningen och på hur man som företag eller politiker ska kunna nå ut med sitt budskap. Alla dessa bloggar (lite generaliserande, men i stort så är alla överens) är även helt på det klara med att om man inte tar till sig sociala medier kommer man helt missa kommunikationen med sin målgrupp.

Det är dock väldigt få bloggar som ställer sig kritiska till hur och varför sociala medier används eller på något sätt utvecklar och problematiserar detta. Visst finns det många och långa inlägg om detta men dessa är ofta en ren uppradning på hur man ska gör för att lyckas. Redan här bör man ställa sig lite frågande till detta, hur kan alla kommunikationsbyråer och självutnämnda experter inom detta område ställa sig så ickekritiska?

Tyvärr så ser man nästan heller ingen koppling till forskning när man lägger fram sina teorier, vilket känns väldigt konstigt. Det nya medielanskapet förändras fort och det är inte alltid forskningen hinner med, men det finns mycket forskat inom dessa områden. Och skulle hälften av dessa bloggare läsa bara en liten del av dessa så skulle de troligtvis ställa sig mer kritiska till och mer ifrågasättande till fördelar och vinning med sociala medier.

En koppling till forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap och liknande ämnesområden skulle kunna stärka debatten och tydligöra många och ge dem en större trovärdighet. Jag tänkte därför in ett senare inlägg göra ett inlägg om politik och sociala medier och hur jag anser att man som politiker bör använda sig av nya tekniska hjälpmedel för att framhäva sig själv och sina åsikter.