Page 1

Värt att läsa om färger i webbdesign

Det klassiska färghjulet. Bilden lånad från Six Revisions.

Färger och färgval har en stor betydelse när det gäller hur man uppfattar en webbplats, vilket inte är så svårt att förstå. Dock ser man allt för ofta webbplatser där skaparna inte gjort eller kunnat göra en ordentlig analys av färgvalen.

Inom konstens värld är detta en given kunskap, något det också borde vara hos webbdesigners. En ganska bra genomgång av färgteori görs idag på Six Revisions, en läsning jag rekommenderas.